სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო

Governmental Special Communications Agency

AVAYA IP TELEPHONE
AVAYA DIGITAL TELEPHONE

1600 Series

4600 Series-1

4600 Series-2

9600 Series

1400 Series

2400 Series

6400 Series

9400 Series

 

______________________________________________________________________________

12

Phone: (995 32) 228 28 00,,(995 32) 228 26 26

Fax: (995 32) 282216

Email: info@gsc.gov.ge